top of page

Final Results 

VAS Under-16 2016 (Boys)

    Champion      :  St Hilda's Secondary (1)

1st Runner Up    :  St Hilda's Secondary (2)

2nd Runner Up  :  Chong Boon Sec

3rd Runner Up   :  Victoria Secondary

VAS Under-16 2016 (Girls)

   Champion        :  Presbyterian High Sch (A) 

1st Runner Up     :  Cedar Girls' Sec

2nd Runner Up   :  Paya Lebar Methodist Girls Sch

3rd Runner Up    :  St Hilda's Secondary

bottom of page